Overeenkomst tussen Groene Hart Juristen en Gebruiker

Deze voorbeeldovereenkomst wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst accepteert zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen. Door gebruik van deze voorbeeldovereenkomst geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.

Deze voorbeeldovereenkomst is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van Groene Hart Juristen¬† worden verkregen te kopi√´ren, distribueren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. Het intellectuele eigendom van deze voorbeeldovereenkomst ligt bij Groene Hart Juristen. De op Groene Hart Juristen afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Groene Hart Juristen, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) -personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van Groene Hart Juristen wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van Groene Hart Juristen dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. Het is de gebruiker van Groene Hart Juristen niet toegestaan de inhoud van Groene Hart Juristen te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Groene Hart Juristen. Zonder schriftelijke toestemming van Groene Hart Juristen en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op Groene Hart Juristen gepubliceerde, of te downloaden artikelen, voorbeeld contracten, voorbeeld brieven en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet Groene Hart Juristen biedt.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, of heeft u hulp nodig bij het invullen van deze voorbeeldovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met Groene Hart Juristen te bereiken onder nummer 088-1165500.