Huurovereenkomst

Huur en verhuur

De huur of verhuur van bedrijfsruimte of producten kan juridische conflicten met zich meebrengen. Zo kan er onenigheid ontstaan over de huurprijs, kan een huurder achterblijven met betalen of kunnen er gebreken aan het gehuurde optreden. Bij onze juristen kunt u voor alle kwesties en geschillen op het gebied van het huurrecht terecht.

Huurovereenkomst opstellen

Een goede huurovereenkomst biedt duidelijkheid voor beide partijen en voorkomt conflicten. Op het opstellen van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte zijn specifieke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Om te voorkomen dat er onwettige afspraken in het huurcontract terecht komen, stellen onze juristen graag een juridisch correcte overeenkomst voor u op.

Huurovereenkomst controleren

Wanneer u een huurovereenkomst hebt ontvangen, maar geen duidelijk beeld heeft van de juridische risico’s consequenties die deze overeenkomst voor u opleveren, is het verstandig om een jurist in te schakelen voordat u de overeenkomst ondertekent. Onze juristen controleren de huurovereenkomst, bepalen uw rechtspositie en adviseren u graag over het beperken van uw risico’s.

Huurprijsvermindering tijdens het coronavirus?

Het is een van de veel gestelde vragen. mr. W.O. Dijkstra gaat in een blog uitvoerig in op deze vraag en geeft hierbij nuttige tips. Indien u een onderhandeling wenst met uw verhuurder dan staan wij u hierin graag bij. Meer informatie vindt u in onze blog recht op huurprijsvermindering vanwege het coronavirus?

Wilt u meer weten, neem gerust contact op met ons kantoor.

Huur wordt niet betaald

Het komt vaak voor dat de overeengekomen huurprijs niet (tijdig) wordt betaald. Een huurder van bedrijfsruimte die de huur niet op tijd betaalt, is in principe automatisch in verzuim. De juristen van Groene Hart Juristen staan regelmatig verhuurders in dit soort situaties bij. Door de inzet van onze juristen weet uw huurder dat u er serieus werk van maakt om uw huurpenningen te krijgen. Onze juristen wijzen huurders op een kundige manier op hun verplichtingen. Vaak gaan huurders vervolgens alsnog tot betaling over. Indien nodig adviseren onze juristen u graag over vervolgstappen, zoals een gerechtelijke procedure.

Gebreken

In de meeste gevallen is de verhuurder verplicht tot het herstellen van gebreken aan het gehuurde binnen een korte termijn. In de praktijk vormen gebreken vaak aanleiding tot juridische geschillen. Gebreken worden bijvoorbeeld niet, niet tijdig of niet correct hersteld of een huurder werkt niet mee aan het herstel. In sommige gevallen is een gebrek aan de huurder toe te rekenen, in andere gevallen kan een huurder recht hebben op compensatie. Onze juristen staan zowel verhuurders als huurder bij en handelen uw geschil op doeltreffende wijze af.