Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Het voeren van een onderneming heeft vele juridische aspecten. Ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust, wat tot onnodige juridische problemen kan leiden. De juristen van Groene Hart Juristen staan zowel startende als doorgewinterde ondernemers bij in verschillende facetten van het ondernemerschap.

Starten van bedrijf

In de opstartfase van elk bedrijf is het van belang dat de juiste rechtsvorm wordt gekozen en dat er sterke algemene voorwaarden worden opgesteld. Onze juristen kunnen u adviseren over een passende rechtsvorm en uw algemene voorwaarden opstellen. Als u bestaande algemene voorwaarden wil gebruiken, kunnen onze juristen een juridische check uitvoeren en eventueel verbeteringen aandragen.

Screenen van uw bedrijf

U hebt een lopend bedrijf, maar zijn de zaken op de achtergrond ook goed geregeld? Zijn de juiste contracten afgesloten, zoals management- en arbeidsovereenkomsten? Indien u hier niet zeker van bent, kunt u onze juristen inschakelen om uw bedrijf te screenen. Onze juristen voeren een complete juridische check uit, van algemene voorwaarden tot contracten zoals management- en arbeidsovereenkomsten. Onze juristen wijzen u op de juridische risico’s die u en uw bedrijf lopen en geven advies omtrent concrete verbeterpunten.

Veranderen van rechtsvorm

In sommige gevallen is het raadzaam om uw bedrijf onder een andere rechtsvorm voort te zetten. Wilt u de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigen, bijvoorbeeld van vennootschap onder firma (vof) of eenmanszaak naar een besloten vennootschap (BV)? Onze juristen voorzien u van gedegen juridisch advies omtrent de wijziging van rechtsvorm.

Beëindigen van bedrijf

Bij het beëindigen van een bedrijf kunnen juridische problemen ontstaan of opduiken. Zo kan er een conflict tussen vennoten ontstaan over de afwikkeling van het bedrijf. Maar ook als er geen conflicten zijn, kan juridische bijstand wenselijk zijn, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de verplichtingen over en weer tussen vennoten of maten. Onze juristen zorgen voor een zorgvuldige ontbinding van uw bedrijf en ondersteunen u bij eventuele problemen en onduidelijkheden.